Çeviri Türleri

YAZILI ÇEVİRİ

Günlük hayatın akışında herkes yazılı tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyabilir. Yurt dışındaki bir üniversiteden kabul alan bir lisans öğrencisi, tezini uluslararası düzeye taşımak için çeviriye ihtiyaç duyan bir yüksek lisans öğrencisi ya da dış ticaret dünyasına açılmak isteyen bir şirket sahibi olabilirsiniz. Yazılı ve sözlü çeviri her meslek grubundan hemen hemen herkesin ihtiyacı olabilir. Panda Tercüme olarak bütün dillere profesyonel yazılı çeviri hizmetleri sunuyoruz.

A’dan Z’ye yazılı ve sözlü tercüme bizim uzmanlık alanımız. Şirketimiz bünyesindeki tercümanlarımız ile yeminli tercümeden, medikal tercümeye kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Yazılı tercüme denince akla gelen bütün işlerde en yakın çalışma ortağınız olmak isteriz.

Pasaport tercümesinden, diploma tercümesine, hukuk metni çevirilerinden, makale çevirilerine kadar birçok alanda yazılı çeviri hizmeti sunuyoruz.

TEKNİK ÇEVİRİ

Teknik çeviri dediğimizde bilimsel ya da teknoloji alanında yazılmış olan metinlerin çevirisi anlaşılır. Teknik çeviri genellikle mühendislik, sanayi, bilişim, otomotiv, finans ve benzeri sektörlerde yapılan ve alan uzmanlığı gerektiren çevirilere verilen isimdir. Teknik çeviri yapacak tercümanın uzmanlık alan bilgisine sahip olması ve terminolojiye hâkim olması önemlidir. Bu yetkinliklere sahip olmanın yanı sıra çevirmen, globalleşen dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmelidir.

YEMİNLİ ÇEVİRİ

Noterler tarafından verilmiş olan yemin zaptı bulunan ve yaptığı çevirilere imza atıp mühür basabilen kişilere yeminli tercüman, yaptığı çevirilere de yeminli çeviri adı verilir. Bu sürecin işleyişi ülkemizde diğer ülkelere göre bazı farklılıklar içermektedir. Tercüme edilecek belgeler onay durumuna göre ülkemizde Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli tercüme olmak üzere ikiye ayrılır. Yeminli tercüme evrakın sunulacağı kurumun talep ettiği bir onay işlemidir.

Yeminli tercüman hangi noterden yemin zaptı almışsa o notere bağlı olarak çalışır. Vize ve pasaport için gereken başvuru dilekçeleri ve bunun gibi belgeler, yeminli çeviri örnekleri arasında yer alırlar. Yeminli tercüman tarafından yapılan çeviriler yetkililer tarafından resmi statüye sahip kabul edilir. Ülkemizde yeminli tercümanlık süreci noterlerin gözetiminde yürütülmektedir.

Noter onaylı çeviriye örnek verilecek olursa, muvafakatname bu belgelerden biridir. Muvafakatname düzenlendiği konu alanında konuyla ilgili olan sorumlu kişiden izin alındığını gösteren bir belgedir. Birçok resmi kurumda belirli işlemlerin yapılabilmesi için sorumlu kişiden alınacak muvafakatnameye ihtiyaç duyulmaktadır. Muvafakatname, boşanmış ebeveynlerin 18 yaş altı çocukların pasaport işlemleri için gerekli resmi bir belgedir. Yurt dışına çıkacak 18 yaş altı çocuğunuz için alacağınız muvafakatnamenin gidilecek ülkenin diline yeminli ve noter onaylı çevirisinin yapılması gereklidir.

Birçok kuruma vereceğiniz Nüfus Kayıt Örneği, Banka Dekontu, Muvafakatname, Sağlık Raporu gibi belgelerin yeminli tercüman tarafından onaylanması istenir. Ancak YÖK Denklik Belgeleri için yeminli tercüman onayından sonra Noter Onaylı Tercümeye de ihtiyaç vardır. Bu durumda ödeyeceğiniz tutar daha fazla olacaktır.

Yeminli tercüme, çeviriyi yapan tercüman tarafından onaylandığı için ücret olarak noter onayından daha uygundur. Çünkü noter evrak başına ekstra ücret almaktadır. Evrakı teslim edeceğiniz kurumdan çevirinin yeminli tercüme mi yoksa noter onaylı tercüme mi olması gerektiğini mutlaka sorunuz.

TIBBİ ÇEVİRİ

İnsan sağlığını ve hayatını doğrudan etkileyen bir alan olan medikal çeviri, alanında uzman ve tıbbi terimlere hakimiyetiyle öne çıkan çevirmenler tarafından yürütülmelidir. İlaç prospektüslerinden akademik metinlere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren tıp çevirisinde hataya yer yoktur. Bu alanda yapılan çevirilerde yanlış anlamda kullanılan tek bir kelime dahi belgenin doğruluğunu zedelemenin yanı sıra insan hayatını etkilemektedir. İşte bu sebeple alanında uzman tercümanlarla çalışan Panda Tercüme tıbbi çeviri alanında yetkin isimlerle hizmet vermektedir.

AKADEMİK ÇEVİRİ

Bilimsel yazılar, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, bilimsel makaleler, araştırma ödevleri ve akademik yazıların tercüme edilmesi sürecine akademik çeviri adı verilir. Akademik metinlerde kullanılan bilimsel anlatımın günlük dilden farklılıklar göstermesi sebebiyle çevirmenin akademik metin geleneğine hâkim olması beklenmektedir. Çevirmen, hedef ve kaynak dile olan hakimiyetinin yanı sıra konu hakkında akademik bilgiye de sahip olmalıdır. Zira her bir akademik metin farklı niteliklere ve ayrıntılara sahiptir. Akademik metinlerin çevirisi bu alanda deneyim sahibi tercümanlar tarafından yapılır. Tercümanlar mutlaka akademik metnin yapısına ve alan terminolojisine hâkim olmak zorundadır.

HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuki çeviri, her türden hukuki belgeyi, sözleşme, dilekçe, mahkeme kararı, protokol ve benzeri metni kapsamaktadır. Yurt dışında da haklarınızı savunabilmeniz ve hak kaybına uğramamanız için çevirisini yaptırdığınız hukuki metnin en doğru çevirisini ilgili kuruma ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu sebeple doğru çevrilmiş bir hukuki metin size resmî kurumlarda kolaylık sağlayacaktır. Uzmanlık alan bilgisi ve yetkinliği gerektiren bir alan olan hukuki tercüme, piyasada en sık karşılaşılan ancak yetkin tercümanların bulunmasının zor olduğu bir alandır. Panda Tercüme, alanında uzman ve temel hukuk eğitimlerini tamamlamış tercümanlarla hizmet vermektedir.

TİCARİ ÇEVİRİ

Kurum ve kuruluşlar arasındaki ticari yazışmaların çevirisinin yapılmasına ticari tercüme adı verilmektedir. Özellikle dış bağlantısı bulunan ve ticaret işi ile uğraşan kurum ve kuruluşlar sıklıkla ticari yazışma yaparlar. Bu yazışmalar arasında yıllık faaliyet raporları, bilanço, ticari teklifler, alım-satım işlemleri, kontrat ve ihaleler, ithalat ve ihracat için gerekli evraklar, faturalar, gelir ve giderleri gösteren yazılar, uluslararası taahhütler ve benzeri belgeler yer almaktadır. Büyük öneme sahip olan bu evrakların gizlilik ve özenle çevrilmesi gerekmektedir. Ticari çeviri hizmeti veren tercümanlarımız gerekli yetkinliğe sahip kişilerdir.

WEBSİTE ÇEVİRİSİ

Günümüzde tüm sektörlerde hedef kitleye ulaşmanın en kolay ve etkili yolu dijital platformlardır. Dış dünyaya açılmak isteyen işletmelerin odak noktasında olan bu platformların hedef kitleye ulaşabilmesi için web sitesi çevirisi hem kaynak hem de hedef kültüre hâkim olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

NOTER ONAYLI ÇEVİRİ

Noter tasdikli ya da noter onaylı çeviri, tercüme işlemi sonrasında belgenin noter tarafından onayının yapılmış olması durumuna verilen isimdir.

Resmi nitelik taşıyan pasaport, diploma, doğum belgesi, kimlik gibi belgelerin hedef dilden istenilen dile aktarımı işlemine resmî belge çevirisi adı verilir. Söz konusu evrakların ibraz edileceği kurumun noter onayı istemesi halinde evraklara noter onayı yaptırılır.

APOSTİL ONAYLI ÇEVİRİ

Apostil, bir belgenin gerçek olduğunu onaylayan ve farklı ülkelerde yasal olarak geçerliliğini sağlayan bir belge onay işlemidir. Apostil Tasdikinin kuralları 06.10.1961 tarihinde Lahey Konvansiyonuyla belirlenmiştir. Apostil kuralları sadece Lahey Konferansı’na üye ve/veya taraf devletler arasında kabul görür.

Apostil, evraklara tercüme öncesi ve sonrası alınabilir. Bir belgenin apostil onaylı tercüme olabilmesi için önce yeminli tercüman tarafından çevrilip imzalanması ve ardından noter onayından geçmesi gerekmektedir. Panda Tercüme, tüm dillerde kaymakamlık ve valiliklerden sizlere apostil onaylı tercüme hizmeti desteği sağlamaktadır.

kadıköy tercüme bürosu