Ticari Tercüme

Finans, bankacılık, sigortacılık ve yatırım sektörüne ilişkin ve işletmelere, fabrikalara, holdinglere, finans şirketlerine, ithalat ihracat alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik raporların, bilançoların ve belgelerin hedef dile aktarılması işlemine ticari çeviri adı verilir. Bir diğer deyişle ticari çeviri, iş hayatında karşılaşılabilecek tüm belgelerin çeviri sürecini kapsayan bir çeviri türüdür.

Kullanılan terminoloji sebebiyle ana dildeki ticari belgelerin dahi anlaşılması zor olmasının yanı sıra ticaret alanında kullanılmak üzere bir başka yabancı dilde üretilmiş bir metnin çevirisinin yetkin tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların hesap takiplerinin ve para akışlarının ele alındığı ticari tercüme alanında hatalı bir çeviri kesinlikle hoş görülemez. Bu nedenle ticari çeviri alanında ele alınan bir belgenin hedef dile doğru bir şekilde iletilmesi son derece önemlidir.

İhracat ve ithalat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uluslararası pazarda kendilerine yer edinmek amacıyla bazı ticari yazışmalar yapmaları gerekmektedir. Söz konusu yazışmalar genellikle ticari faaliyet ve alışveriş halinde olunan gerçek kişilere ve kuruluşlara yönelik olarak şirket adına düzenlenen; faturaları, yıllık faaliyetleri, raporları, bilançoları, ihracat ve ithalat süreçleri için gerekli olan her türlü evrakı, alım- satım işlemlerini, gelir ve giderlerini gösteren metinleri kapsar. İthalat ve ihracat hacmini artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeler ticari çeviri hizmetinden yararlanabilirler.
 

Ticari çeviri hizmetlerinin alanında uzman tercümanlar tarafından verilmesinin önem teşkil etmesinin bir sebebi ise yalnızca yabancı dile hâkim ancak ticari çeviri alanında deneyimi olmayan kişilerin kurum imajını zedelenmesi oldukça olasıdır. Ticari çeviri alanında bir çeviri metnin başarılı olması için hedef dilin, kültürün ve metin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ticari çeviri metinlerinde yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde aktarımı ve metinde geçen sayısal verilerin doğru verilmesi son derece önemlidir. Kaynak metne sadık kalınması ve teknik terimlerin alan terminolojisi baz alınarak çevrilmesi ticari çeviri alanında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir.

Ticari çeviri hizmetlerinin finans, iktisat, işletme, ekonomi, yatırım ve ticaret hukuku gibi alanlarda yeterli bilgiye sahip profesyonel çevirmenlerce verilmesi gerekir. Ticaret alanındaki terminolojiye hâkim olmanın yanı sıra ticari metin çevirilerinin başarılı olabilmesi için metinlerde yer alan cümlelerin yalın ve akıcı bir şekilde çevrilmesi gerekir.
 

Ticari işletmelerin her zamanki hedefinin kar elde etmek olması sebebiyle ticaret alanında düzenlenmiş belgelerin çevirisinde yapılan herhangi bir hata hukuki açıdan bir yükümlülük getireceği veya işletmeyi zarara uğratacağı için oldukça risklidir. Ticari çeviri hizmetleri alanında yalnızca kaynak dilin ve hedef dilin bilinmesi yeterli değildir. Ticari belgelerde kullanılan hukuki ve ticari terminolojiye hakimiyet de son derece önemlidir. Zira ticari çeviri hizmetleri verilirken hukuka uygunluğa da özen gösterilmelidir. Ticari çeviri alanında düzenlenen belgelere ilişkin sorumluluk çeviri bürolarına aittir. Bu sebeple ticari çeviri alanında hizmet almak istediğiniz çeviri bürosunu dikkatli bir şekilde seçmeniz önemlidir.

Ticari konulara ilişkin evrakların çok büyük kısmı kişisel bilgiler içermesi açısından yüksek düzeyde öneme sahiptir. Bu nedenle ticari bir işleme taraf olan kişi ve kurumlar açısından gizliliğin sağlanması en önemli konular arasında yer alıyor. Panda Tercüme olarak ticari çeviri hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimize ait özel bilgilerin 3.taraflarla paylaşılmayacağını taahhüt ediyoruz. Ticaret alanında faaliyet gösteren kurumların ve kuruluşların ticari çeviri söz konusu olduğunda hata kabul etmediğini biliyor; bu sebeple yalnızca alanında uzman tercümanlar ile çalışıyoruz. Çeviri sektöründe deneyim sahibi ekibimiz ticari çeviri alanında sahip oldukları yetkinlik ile özenle çeviri hizmeti sağlamaya devam etmektedir. 
 

Çeviribilim mezunu ve alanında deneyim sahibi kadromuz ile kaliteli çeviriden ödün vermiyor ve müşterilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Ticari belgelerinizin çeviri sürecini yetkin ekibimiz ile yürütüyoruz.
 

Ticari yazışmalar, sözleşmeler, raporlar, bilançolar, ticari sicil gazeteleri, tüzük ve mevzuatlar, bankacılık işlemleri ve her tür ticari evrakı ticari çeviri alanında uzman çevirmenlerimiz aracılığı ile kaliteden ödün vermeden size söz verdiğimiz sürede çevirisini tamamlayıp size teslim ediyoruz.

Ticari evraklarınızın çevirisinde kullandığımız uluslararası ticari ifadeler, resmi yazışma formatı ve metin geleneğine olan hakimiyetimiz ile müşterilerimizin ticari kimliklerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ticari çeviri hizmetlerimizde başka yakın bir anlam çağrıştırmayan, net, anlaşılır ve yalın cümleler kullanıyor; ticari literatüre uygun kullanımlar tercih ediyoruz.

kadıköy tercüme bürosu