Hukuki Çeviri

Hukuk kuralları ülkeler arası ilişkilerin düzenlemesi hususunda son derece önemlidir. İnsanların sahip olduğu belirli hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi ve korunması hukuk kuralları sayesinde mümkün olmaktadır.

Yaşamın bir parçası olarak gerçek ve tüzel kişiler hukuki işlem ve metinler aracılığıyla bu hak ve özgürlükler ile ilişkili olmaktadır. Bu sebeple hukuk hepimizin hayatında önemli bir noktadadır.

 İnsanların hak ve özgürlüklerini ve kurum ve kuruluşların sahip olduğu hakları da düzenleyen hukukun uluslararası bir boyutu da vardır.

İnsan hayatına olan büyük etkisi sebebiyle hukuki çeviri hizmetleri alanın terminolojisine hâkim, uzman ve deneyimli çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Hukuki çeviri kapsamında sözleşmeler, dilekçeler, mahkeme kararları, yönetmelikler, kanunlar, vekaletnameler gibi hukuki metinler, belgeler, makaleler yer alır.

Hukuki Çeviri Nedir?

Hukuki çeviri özel bir uzmanlığa sahip olmayı gerektiren, bu alanda deneyimli, temel hukuk bilgisine ve terminolojisine hâkim çevirmenler tarafından yapılması gereken çeviri türlerinden biridir.

Gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, kurum ve kuruluşlar yurt dışıyla bağlantılar kurmak ve iletişim kurma süreçlerini herhangi bir aksama olmaksızın yürütebilmek için profesyonel hukuki çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Geniş bir yelpazede hizmet verilen hukuki çeviri kapsamında vergi hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk gibi birçok özel uzmanlık bilgisi gerektiren alt alanlar bulunmaktadır.

Hukuki çeviride, çeviri süreci ve sonrasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de gizlilik esasına uyulmasıdır. Hukuki metinlerin içerdiği kişisel bilgilerin diğer metin türlerine oranla daha fazla ve daha hassas olması olası bir durumdur. Bu sebeple hukuki çeviri hizmetleri için güvenilir çeviri bürolarıyla çalışılması gerekmektedir.

Hukuki Çeviri Nasıl Yapılır?

Diğer metin türlerinde çevirmenin inisiyatif alma seçeneğinin bulunmasının aksine, hukuki çeviri alanında hizmet veren çevirmenler çeviri metinlerde hiçbir şekilde ekleme ve çıkarma yapmamalı, yoruma yer vermemeli ve kaynak dildeki metni hedef dile aktarırken en küçük bir değişiklik dahi yapmamalıdır.

Hukuki çeviri hizmetleri sırasında çevirmen, aldığı temel hukuk eğitimini de göz önünde bulundurarak çeviri sürecinde hukuk metinleri geleneğine uygun metin üretmeli ve kullandığı kelime karşılıklarının hukuk terminolojisinden seçmeye özen göstermelidir.

Hukuki çevirinin başarılı olabilmesi için çevirmenler hem kaynak hem de hedef kültür ülkelerinin hukuk sistemlerine hâkim olmalıdır. Çevirisini yapacağı belgede aşina olmadığı veya yanlış kullanıldığını düşündüğü hukuki kavramlar ile karşılaşması durumunda gerekli araştırmaları yapmalıdır.

Hukuki çeviri hizmetleri tam tarafsız şekilde sağlanmalıdır. Çeviri metinde kesin cümleler kullanılması, öznel herhangi bir yorumlamaya yol açmayacak açık ve anlaşılır ifadeler tercih edilmesi ve yasal ifadelere yer verilmesi çok önemlidir.

Terimsel açıdan zenginlikleri ile öne çıkan hukuki metinler gerçek ve tüzel kişilerin özel ve kurumsal hayatlarını etkileme gücünü elinde tutmaları sebebiyle hata kabul etmeyen bir çeviri alanıdır.

Hukuki metinlerin çevirisinde çevirmen kendi izini metinden silerek nesnel bir bakış açısıyla çevirisini gerçekleştirmelidir. Çevirmen, çeviri metnin anlamsal ve dilbilgisel bütünlüğe sahip olmasına özen göstermelidir. Kaynak metin özenli bir analiz sonucunda tam ve doğru bir şekilde hedef dile aktarılmalı, çeviri tamamlandıktan sonra metin detaylı bir son okuma sürecine alınmalı ve eğer hata varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim edilmelidir.


Hukuki Çeviri Neden Gereklidir?
 

Hukuki çeviri, hayatımızın büyük bir kısmında etkisi bulunması sebebiyle en önemli çeviri türlerinden biridir. İçerikleri itibari ile çevirmene büyük bir sorumluluk yükleyen hukuk metinleri hata kabul etmemektedir. Bir hata söz konusu olduğunda sorumluluğun çevirmenin ya da çeviri bürosunun olduğu kabul edilir. Bu tür bir sorumluluk almamak adına çevirmenler ve çeviri büroları müşterilerin talebi dışında herhangi bir ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapmamalıdırlar. Ayrıca resmî kurumlara ibraz edilecek olan hukuki belgelerin çevirilerinde uyulması gereken bazı standartlar bulunmaktadır. Bu hususta kurumlar aralarında farklılıklar göstermektedir. Bazıları yeminli tercümanların çevirdiği kendi imzaları ve kaşeleri olan yeminli çevirileri kabul ederken bazı kurumlar noter tasdikli çevirilerin ibrazını istemektedir.

Hukuki metinlerde günlük dilden farklı bir terminoloji kullanılır. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetlerinin alanında uzman, deneyimli ve terminolojiye hâkim çevirmenlerden alınması bir zorunluluktur. Aksi takdirde yanlış çeviri bazı hukuki yükümlülükler doğurabilir. Bu tür olumsuzluklar sonucunda yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilir.
 

Hukuki Çeviri Ne İşe Yarar?

Yasal değeri ve geçerliliği olan tüm belgeler hukuki metin kapsamında yer alır. Hukuki metinlerin çeviri sürecinde hatalar olması kişinin hak kaybına uğraması veya hukuki bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca ibraz edilecek hukuki belgelerle ilgili kurumların belirli standartları bulunabilir. Bu tür durumlarda bu standartlar karşılanmalı ve yasal sürenin aşılmamalıdır.

Hukuki tercüme söz konusu olduğunda çeviri sürecinde, hedef metnin orijinaline olan uygunluğu çok daha önemli bir hale gelir. Hukuki tercüme hizmeti sağlayan tercümanlar kaynak metinde anlam değişikliğine yol açacak değişiklikler yapmamalı, cümleleri açık ve net bir şekilde aktarmalı ve hukuki literatüre uygun çeviri yapmalıdır. Hukuki tercüme çevirisine hayatın her alanında ihtiyaç duyulabilir. Sözleşmeler, mahkeme kararları, kanunlar, mevzuat, yönetmelikler ve vekaletnameler hukuki tercüme hizmetleri kapsamında yer alır.

Gerçek ve tüzel kişilere, şirketler, kurum ve kuruluşlar içinde bulundukları hukuki süreçlerini aksamadan yürütebilmek, sahip oldukları yurt dışı bağlantılarını sürdürmek ve yeni bağlantılar kurmak için profesyonel hukuki çeviri hizmetlerinden yararlanabilir.

Bunun yanı sıra; aile hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku dahil olmak üzere her türlü sözleşme, yönetmelik, mevzuat, mahkeme kararı, resmi evrak ve belgelerin tercümesi hukuki çeviri hizmetleri kapsamındadır. Yazılı çevirinin yanı sıra; noterlik ve mahkemelerde sunulacak olan sözlü tercüme hizmeti de hukuki çevrinin içerisinde yer alır.

Son derece dikkat ve özen gerektiren hukuki çeviri hizmetleri, uzmanlık bilgisi ve terminolojiye hakimiyet açısından tam yeterliliğe sahip olmayı gerektirir.

Hukuki Çeviri İhtiyaçlarınız İçin Panda Tercüme Yanınızda

Hukuki çeviri yapan tercüman çeviri metinde kendi yorumuna yer vermemeli ve yer alan terimlerin hukuki literatürdeki karşılığını kullanmalıdır. Cümlelerin kesin ve açık olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca hukuki tercüme hizmeti veren çevirmenlerin ülkelerin hukuk sistemlerine hâkim olması ve bu sistemler arasındaki farkı bilmesi gerekir. Hukuk çevirileri, adalet ilkesi kapsamında, tarafsız olarak yapılmalıdır.

Hukuki metinler metin geleneği ve üslup açısından farklı olmasının yanı sıra terimsel açıdan da son derece zengin içeriklere sahip metinlerdir. Hukuki metinler gerçek ve tüzel kişilerin hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Bu sebeple hukuk çevirilerine ekstra bir özen gösterilmelidir.  Belgenin çevirisinde yer alan herhangi hata çeviri bürosunun ya da çevirmenin sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Müşterinin bu yönde bir talebi olmadıkça hukuki metinlerde ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapılmamalıdır. Ayrıca, resmî kurumlara ibraz edileceği üzere hukuki çevirilerin geçerli olması için noter yeminli ve kaşeli olması gerekir.

Bunların yanı sıra hukuki çeviri hizmeti verirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de gizlilik esasıdır. Çevirisi yapılacak olan hukuki metinlerde yer alan kişi ve kurumlara dair önemli ve gizli bilgiler içerebilir. Söz konusu bilgilerin 2.kişiler ile paylaşılması çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple hukuki çeviri hizmeti veren güvenilir kurumlarla çalışılması tercih edilmelidir.

Panda Tercüme, hukuki sorumluluk almanın bilincinde olarak en kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Kaynak metni eksiksiz ve tam bir şekilde hedef dile aktarıyoruz. Çeviri sürecinin ardından metni birden fazla kontrol sürecinden geçiriyor ve projeyi size en doğru haliyle teslim ediyoruz. Alanında uzman çevirmenlerden oluşan ekibimiz ile sizlere güvenilir hukuki çeviri hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Hukuk alanına ait her tür belge, resmi evrak ve metni aslına uygun şekilde tercüme ediyoruz. Sektörde deneyim sahibi profesyonel ekibimiz ile en üst düzeyde hizmet sunmayı hedefliyoruz.

kadıköy tercüme bürosu