Makale Tercümesi

Makaleler, akademik alanda bilgi dolaşımı ve alışverişini sağlamaları nedeniyle günümüzde çeviri sektöründe de önemli bir yere sahip çeviri türlerinden biridir. Makale tercüme hizmetleri akademik çeviri kapsamında yer alır. Makaleler, ön araştırma süreci, verilerin elde edildikten sonra metin haline getirilmesi ve son haline getirilmesine kadar geçen süreçte çok fazla emek ve zaman gerektirmeleri sebebiyle makale çevirisi de aynı emeği yansıtabilmelidir.

Makalenin yayınlanacağı akademik derginin de değerlendireceği üzere; makale çevirisinin kalitesi ve anlamı ne kadar doğru yansıttığı çok büyük bir öneme sahiptir. Düşük kaliteli makale çevirileri akademik çalışmaları aksatabileceği gibi bu çalışmaların yurt dışı dergilerinde yayımlanma sürecine de ket vuracaktır. Bu sebeple akademik bir üslup benimsenerek ve içeriğin tam olarak aktarıldığı makale çevirileri akademi dünyasında önemli bir yere sahiptir. Zira akademik dergiler yayımlayacakları makaleleri içeriğinin yanı sıra akademik literatüre uygunluğu açısından da değerlendirirler.

Makale Tercümesi Nedir?

Makaleler yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması noktasında önemli bir rol oynar. Makaleler üretilmesi ve bu makalelerin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması da akademik yükselmenin yolunu açar. Bu tür dergilerde yayımlanması istenilen makaleler için profesyonel çevirmenler tarafından sunulan makale tercüme hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Her tür akademik ve bilimsel çalışmanın kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemine makale tercümesi denilir.

Akademik çeviri alanında ele alınan ve profesyonel bir şekilde çeviri sürecinin yönetilmesi gereken çeviri alt türlerinden biri olan makale tercümesi genellikle akademisyenler tarafından talep edilir. Makale tercümesinin başarılı olabilmesi adına söz konusu alanda uzman ve alan terminolojisine hâkim tercümanlar ile çalışılmalıdır. Kaliteli ve hatasız makale tercümesi hizmeti almak için alanında yetkinlik sahibi, uzman ve profesyonel tercümanlarla çalışılmalıdır. Tercümanlar kendi uzmanlık alanları dahilindeki konularda makale tercümesi yapmalıdır; bu sayede daha yüksek kalite standartlarının yakalanması mümkün olacaktır.

kadıköy tercüme bürosu