Sözlü Tercüme Hizmetlerimiz

Ardıl Çeviri

Sözlü çeviri türleri arasında sıklıkla kullanılan çeviri yöntemlerinden biri olan ardıl çevirinin, simültane çeviri yöntemine göre bazı farklılıkları vardır. Ardıl çeviri, simültane çeviri yöntemine göre farklılıklar göstermektedir. Ardıl çeviri hizmetleri, toplantılar, resmi açılışlar, basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde kullanılmaya uygun bir çeviri alt türüdür.

Ardıl çeviri sırasında simültane çeviriden farklı olarak herhangi bir teknik donanıma ihtiyaç duyulmaz. Ancak, konuşmacının söyleyeceklerini bitirmesini beklemenin ardından çeviri işlemine geçilmesi sebebiyle simültane çeviriye göre daha uzun bir süreç gerekecektir. Bu sebeple ardıl çeviri hizmetindeki hata yapma olasılığı ve riski simültane çeviriye oranla daha azdır. Dinlemenin ardından çeviri yapıldığı için çevirmenin güçlü bir hafızaya sahip olması çok önemlidir. Ayrıca, ardıl çeviride çevirmen, cümleleri doğrudan çevirmektense aynı anlama gelecek cümlelerle çevirebilir.  Ardıl çevirinin getirmiş olduğu bu kolaylıklar sayesinde birçok organizasyonda ardıl çeviriye başvurulur. Ardıl çeviri hizmetlerine en çok başvurulan etkinlikler arasında toplantılar, genellikle kısa süreli konferanslar ve resmi organizasyonlar yer almaktadır.

Ardıl çeviri hizmeti sunacak çevirmenin kaynak ve hedef dil bilgisinin yeterli olması, söylenilenleri anlamak ile kalmayıp tam ve eksiksiz bir biçimde aktarabilmesi gerekmektedir.  Ayrıca sözlü çeviri hizmeti verecek çevirmenlerin diksiyonları düzgün ve anlaşılabilir olmalıdır. Çevirmenlerin konunun özüne sadık kalarak söylenilenleri özet şeklinde çevirmeleri gerekir. Bu sebeple çevirmen, sözlü çevirisini yapacağı konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle teknik konularda çevirmenlerin, ilgili konudaki teknik terimleri ve hedef dildeki karşılıklarını bilmesi gerekir.

Yazılı çeviri hizmetlerinden farklı olarak ardıl çeviri ve simültane çeviride hataların telafisi her zaman mümkün olmamaktadır. Dinleme ve konuşma açısından yeterli olmayan çevirmenlerden ardıl çeviri hizmeti almak, konuşmacıların birbirini yanlış anlamasına ve iletişimde aksaklıklar olmasına yol açabilir. Ardıl çeviri hizmeti verecek olan çevirmenlerin, çeviri yapabilmek için kısıtlı zamanı olduğundan çeviriyi mümkün olan en kısa sürede ve hatasız olarak gerçekleştirmesi gerekir.

 

Simultane Çeviri

Eş zamanlı olarak gerçekleşen simültane çeviri hizmetinde, konuşmacının söyledikleri anlık olarak çevrilmektedir. Bu sebeple simültane çeviri için teknik donanıma ihtiyaç duyulur. Simültane çeviri, kalabalık grupların katıldığı toplantı ve konferanslarda aynı anda birçok kişiye çeviri yapılmasını sağladığı için tercih edilir. Simültane çeviri hizmetleri en çok uluslararası konferanslarda, toplantılarda, kongrelerde ve seminerlerde kullanılmaktadır. Özel şirketlerde ve uluslararası iş görüşmelerinde de simültane çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Simültane çeviri hizmeti veren çevirmenler bu alana özel bir eğitim almaktadır. Çevirmenlerin kaynak ve hedef dili dinleme, anlama ve konuşma düzeyinde bilmelerinin yanı sıra konuşmacının söylediklerini eş zamanlı çevirebilmek için kısa süreli belleğini etkin bir şekilde kullanıyor olması gerekmektedir. Toplantı veya konferansın içeriğine göre terimsel bazda araştırmasını yapmış olan çevirmen çeviri sürecine psikolojik olarak da hazır olmalıdır. Bu sebeple simültane çeviri hizmetleri alanında uzman olan çevirmenler ile çalışılması önerilir.

Simültane çeviri hizmetleri; uluslararası ticari faaliyetlerin aksamadan devam etmesi, ülkeler arası siyasi ve diplomatik ilişkilerin gelişimine katkı sağlaması gibi konular açısından hızla globalleşmekte olan dünyamızdaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip etme imkânı sağlar. Simültane çeviri hizmetleri özellikle uluslararası toplantı ve konferanslar için son derece önemli ve gereklidir.

Simültane çeviri hizmeti veren çevirmenlerin çevirisini yaptıkları her iki dile de hâkim olması gerekir. Simültane çeviri hizmeti veren çevirmenin yer aldığı konferans veya toplantı teknik konulara ilişkin ise çevirmenin aynı zamanda teknik kelime bilgisinin de geniş olması gerekir. Aksi takdirde çeviri aksayabilir ve iletişimde aksaklıklar meydana gelebilir. Simültane çeviri hizmeti veren çevirmenlerin aynı zamanda diksiyonlarının düzgün olması çok önemlidir. Ayrıca çeviri süreci sırasında, çeviri hizmeti verecek olan çevirmenin konuşmaların takibini yapabilmesi ve eş zamanlı olarak hedef dile aktarabilmesi de en önemli noktalardan biri olarak kabul edilir.

Simültane çeviri hizmetleri esnasında konuşmaların içeriği birbirinden farklılıklar gösterebilir. İçeriğin değişmesiyle birlikte dil kullanımında da değişiklikler meydana gelebilir. Simültane çeviri hizmetlerinde uyulması gereken standart ve kurallar çevirinin tam ve doğru olabilmesinde önemli ölçüde etkilidir.

Simültane çeviri hizmetleri ile uluslararası toplantılarda iletişim daha pürüzsüz bir şekilde ilerler. Yine simültane çeviri sayesinde toplantı ve konferanslarda sağlanan çeviri hizmetinde belli bir standart yakalanmış olur ve iletişim süreci profesyonellik ile yürütülür.