Teknik Çeviri

Teknik çeviri hizmetleri kapsamında günlük yaşantıda kullanılan her tür alet ve cihazın kullanım kılavuzlarının, katalogların, broşürlerin ve teknik terimlerin kullanımını içeren metinlerin farklı dillere çevirisi yapılır. Teknik çeviri bu bağlamda teknik alanda üretilmiş metinlerin çevirisini ele alır. Teknik çeviri hizmetleri alanında uzman, tecrübe sahibi ve teknik terminolojiye hâkim olan çevirmenler tarafından verilmelidir.

Teknik Çeviri Nedir?
 

Teknik çeviri en genel tanımı ile teknik ya da mühendislik uzmanlığı gerektiren ve bu alandaki terminolojiye hâkim olan çevirmenlerin faaliyet gösterdiği çeviri alanıdır. Günümüz dünyasında teknolojinin sürekli bir gelişim halinde olması ve günlük yaşamın her alanında teknik bilgilere ihtiyaç duyulması sebebiyle tam ve doğru çeviri aracılığıyla bilgi akışının sağlanması önemlidir. Teknik alanda meydana gelen gelişmeler sayesinde bu alanda çeviriye olan ihtiyaç artmaktadır. Bu sayede teknik çeviri hizmetleri de ön plana çıkmaktadır. En temel üründen son derece komplike makinelere kadar tüm ürünlere ait üretilen metinlerin kaynak dilden hedef dile doğru bir şekilde aktarılması teknik çeviri hizmetinin kaliteli olmasına bağlıdır. Kaliteli teknik çeviri hizmeti alabilmek için de alanında uzman çevirmenlerden oluşan bir kadroya sahip olan tercüme bürolarıyla çalışılmalıdır. Kaliteli çeviriye erişebilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri hizmet alınan çevirmenin uzmanlığı ve deneyimidir.

Teknik Çeviri Nasıl Yapılır?
 

Çevirinin hiçbir alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması kaliteli bir çeviri yapılması için yeterli değildir. Teknik çeviri alanında çalışan çevirmenin iyi düzeyde sahip olduğu yabancı dil bilgisinin yanı sıra söz konusu alanda arkaplan bilgisine sahip ve terminolojiye hâkim olması çok önemlidir. Bu unsurları sağlamadan teknik çeviri yapan çevirmenin ortaya kaliteli bir çeviri çıkarması mümkün olmayacaktır.
 

Teknik çeviri alanındaki metinler çevrilirken net bir üslup benimsenmelidir. Özellikle mekanik bir cihaza ait kullanım kılavuzunun çevirisi ya da benzer teknik terimler içeren bir çeviri söz konusu olduğunda birbirine virgüllerle bağlanan uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Uzun paragraflar içeren bir metin söz konusu ise maddelendirme ya da görselli anlatım yolları tercih edilmeli ve anlatılmak istenilen konu basit ve sade bir şekilde aktarılmalıdır.
 

Uzmanlık alan bilgisi ve dikkat gerektiren çeviri türlerinden biri olan teknik çeviride alana özgü terimler sıkça yer almakla birlikte metin içerisinde anlamsal ve dilbilgisel tutarlılığın sağlanması da çok önemlidir. Teknik çeviri alanında hizmet veren çevirmenin bu nedenle teknik terminolojiye, çeviri metnin alan bilgisine sahip olmalıdır. Çevirmenin özel alan bilgisi gerektiren çeviri türlerinde gerekli yetkinliklere ve deneyime sahip olmaması hatalı teknik çeviri metinler üretilmesine ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu alanda eğitim almış ve tecrübe sahibi olan profesyonel çevirmenler kaliteli teknik çevirilere imza atabilirler.

Teknik Çeviri Neden Gereklidir?

Teknik çeviri kapsamında otomotiv, inşaat, havacılık, mühendislik, gemicilik, kimya, enerji, elektronik, uzay teknolojileri, tekstil, makine kullanım kılavuzları gibi oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Uzmanlık bilgisi gerektiren çeviri türleri arasında yer alan teknik çeviri birçok metin türünü kapsar. Bu metinler arasında kullanım kılavuzu, finansal raporlar gibi teknik terminolojiden oluşan belgeler ve teknik konulara ilişkin her türlü belgeyi yapısında barındırır. Teknik çeviri uzmanlık gerektiren özel bir alan olması sebebiyle çevirmenler çeviri teknik alanda yetkin ve sektörün terminolojisine hâkim olmalıdır.
 

Teknik çeviride özel bir terminoloji kullanılmakta olduğundan çevirmenin bu konuda donanımlı olması bir gereklilik olarak kabul edilir. Ancak teknik çeviri metnin kaliteli, doğru ve tam olabilmesi adına çevirmenin yalnızca terimlerin anlamına hâkim olması yeterli değildir. Teknik çevirinin başarılı ve kaliteli olabilmesi için çeviri sürecinin yerelleştirme süreci ile beraber ilerletilmesi önemlidir. Yani çevirmen hem kaynak dilin hem hedef dilin konuşulduğu toplumların kültürel yapılarına hâkim olmalı, terimlerin bu kültürler içerisinde hangi bağlamda ne anlamlara geldiğini bilmelidir. Bu sayede çevirmen hedef kültürün normlarına uygun, kabul gören bir çeviri ortaya koyabilir. Bu sürecin kusursuz işlemesi için çeviri sürecine başlamadan önce çevirmen, çeviri metnin içeriğini en iyi şekilde analiz etmeli, hedef kitleyi göz önünde bulundurarak çevirisi yapmalı ve kelimesi kelimesine çeviri yapma hatasından uzak durmalıdır.

Teknik Çeviri Ne İşe Yarar?

Teknik çeviri birçok çeviri türüne göre yoğun bilgi içeriği ile yetkin tercümanlara teslim edilmesi gereken bir alan olup asla hata kaldırmaz. Teknik çeviri yapan tercümanlar istenilen kaliteyi yakalamak için sektördeki deneyimleri, kaynak ve hedef dile olan hakimiyetleri ve terminoloji bilgileri ile bu alanda hizmet vermelidirler. Teknik çeviri hizmeti almak için başvurduğunuz çevirmen söz konusu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip değilse hatalı veya eksik çeviri nedeniyle maddi zararlar ile karşılaşılması dahi söz konusu olabilir. Veya günlük yaşantımızda kullandığımız herhangi bir cihazın kullanım kılavuzunda yer alan hatalı veya eksik bir çeviri insan hayatını olumsuz yönde etkileme derecesine kadar gidebilir. Hatalı veya eksik bir çeviri sebebiyle yaşanabilecek böylesine bir aksaklık durumunda ürüne gösterilen talep azalabilir ve cihaz üreticisi olan firma maddi zararlarla karşı karşıya kalabilir.


 

Teknik Tercüme Hizmeti

Teknik çeviri hizmeti, teknik alanlardaki metinlerin çeviri sürecini ele almaktadır. Herhangi bir bilim veya meslek dalında üretilen metinlerin kaynak dilden hedef dile aktarılmasını sağlayan teknik çeviri, çevirinin birçok alanını kapsamaktadır. Gelişen modern dünyada tüm sektörlerde sürekli bir gelişim hali yaşanıyor olması sebebiyle bilgi akışı ve iletişimin sağlanması son derece önemlidir. Günlük yaşamın her alanında teknik cihazlar kullanılması ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulması teknik çevirinin önemini göstermektedir.

Teknik çeviri hizmetleri; mühendislik, inşaat, havacılık, fizik, kimya, biyoloji, gemicilik, bilişim, otomotiv, makine kullanım kılavuzları, ekipman kurulumları, enerji, mimarlık, elektronik, yazılım, tekstil, tarım ile ilgili teknik bilgi gerektiren konuları kapsamaktadır.

Panda Tercüme Teknik Çeviri Hizmetleri İçin Doğru Adres
 

Çevirinin hangi alt alanı olursa olsun, bir yabancı dilin iyi derecede bilinmesi hiçbir zaman çeviri yapmak için tek başına yeterli bir unsur değildir. Teknik çeviri alanında da hizmet verecek tercümanların yabancı dil bilgisinin yanı sıra teknik bilgiye sahip olmaları ve terminolojiye hâkim olmaları gereklidir. Tam ve eksiksiz bilgi aktarımı yapılabilmesi için teknik çeviri hizmeti veren çevirmenin teknik alanın bilgisine ve terminolojisine hâkim olması bir gerekliliktir. Eğer çevirmen alanda yeterli bilgiye sahip değilse çeviri sürecinde aksaklık söz konusu olabilir.


Globalleşen günümüz dünyasında hemen her sektörde ihracat ve ithalat alanlarında teknik çeviri hizmeti ihtiyacı doğmaktadır.

Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi teknik çeviri hizmetlerinde de cümlelerin açık ve net olması, anlatımın akıcı olması çok önemlidir. Teknik çeviriler çoğunlukla ürün ya da hizmet odaklı olduğundan teknik çeviri metinde yer alan içeriğin en yalın haliyle verilmesi gerekir. Teknik çeviri metinlerinde çevirmenin inisiyatif alması ve metne kendi yorumunu katması beklenmez. Metnin tümünde kelimelerin teknik alandaki karşılıkları kullanılmalıdır. Teknik çeviri uzmanlık gerektirdiğinden, çevirmenin yeterli bilgiye sahip ve alanın terminolojisine hâkim olması önemlidir. Ayrıca, çeviri sürecinde çevirmenin kullanmayı tercih ettiği kelimeler de teknik alana uygun olmalıdır.

 

Teknik çeviri hizmeti için özellikle alanında uzman bir çeviri bürosu ile çalışılmalıdır. Çeviri sürecini yönetecek çevirmenin deneyimi ve teknik alana olan hakimiyeti sayesinde metnin çevirisi kaliteli bir şekilde yapılabilir. Yoğun bilgi ve terim içeren teknik çeviri metinlerin alanında deneyimli tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. Bu yüzden teknik çeviri hizmeti alınacak olan çeviri bürolarının ve çevirmenlerin gerekli deneyime, kaliteye, yabancı dil bilgisine ve teknik bilgiye sahip olmasına özen gösterilmelidir. Gerekli uzmanlığa sahip olmayan çeviri bürolarının ya da çevirmenlerin gerçekleştirdiği çeviri işlemleri maddi zararlar yaşanması gibi birtakım olumsuzluklar ile karşılaşılmasına neden olabilir.

SÜRECE DAİR

Teknik çeviri kapsamına giren ve çevirisini istediğiniz metinlerinizi analiz ediyor ve teknik çeviri alanında uzmanlaşmış tercümanlarımıza yönlendiriyoruz. Kaynak metnin içeriğinin tam ve eksiksiz bir şekilde aktarılması adına terminoloji çalışmamızı tamamlıyoruz. Çevirisini gerçekleştirdiğimiz metinlere sizlerin talebi dışında herhangi bir ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapmıyoruz. Tamamladığımız çevirilerimizi size daha önceden bildirilen teslim süresi içerisinde eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olarak size teslim ediyoruz. Çevirisini tamamladığımız metinlerinizi teslim etmeden önce pek çok kez kontrol aşamasından geçiriyoruz.