Web Sitesi Çevirisi

Son yılların en popüler çeviri alt türlerinden biri web sitesi çevirisidir.  Özellikle yabancı pazarlara açılmak isteyen ve dış ticaret alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen işletmelerin ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin reklam ve pazarlama aşamalarında devreye web sitesi çevirisi hizmetlerine duyulan ihtiyaç girer.
 

Web sitesi çevirisi, çeviri sektörünün bir alt alanı olarak karşımıza çıksa da başlı başına bir alan olan bu çeviri türü diğer çeviri türlerinden farklı özelliklere sahiptir. Web siteleri markaların çevrimiçi ortamdaki izleri olma özelliği taşıdığından dolayı web site çevirisi mutlaka bu alanda uzman ve yerelleştirme konusuda bilgi sahibi çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Web Sitesi Çevirisi Nedir?

Web sitesi çevirisi işletmelerin ve markaların web sitelerinin faaliyet göstermek istedikleri hedef toplumun diline çevrilmesini temel alan bir çeviri alt türüdür. Web sitesi çevirisi alanını diğer çeviri türlerinden ayıran bir önemli özelliği ise çevirisi yapılan web sitesinin hedef kültürde de aynı etkiyi yaratmasının sağlanmasıdır. Web sitesi çevirisinde amacın hedef alınan kültürdeki hedef kitleyi uyarmak ve harekete geçirmek olması sebebiyle; web sitesi çeviri hizmeti sağlayan çevirmenlerin her iki kültüre hâkim olması ve hedef kitlenin istekleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Web sitesi çevirisi, kaynak dilde oluşturulan bir web sitesinin dilinin hedef kültür açısından uygun hale getirecek şekilde çevrilmesi işlemi olarak ifade edilebilir. Günümüzde gelişen dünya, birçok farklı dilden internet kullanıcısını bir araya getirmektedir. Kullanıcılar çoğu zaman web sitelerinin kendi dilinde olmasını tercih etmektedirler. Bu nedenle uluslararası pazarda kendine yer edinmek isteyen şirketlerin birincil önceliği kaliteli web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanmaktır.

Web Sitesi Çevirisi Nasıl Yapılır?
 

Web sitesi çevirisi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir çeviri türüdür. Yabancı dile olan hakimiyetin yanı sıra her iki kültürün içinde yaşadığı norm ve kurallara aşina çevirmenler tarafından web sitesi çevirisi hizmeti sağlanmalıdır.

Diğer tüm çeviri türlerinde olduğu gibi web sitesi çevirisi yapılırken de dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Web sitesi çevirisi yapılırken ilk aşama web sitesinin alanının belirlenmesi olmalıdır. Bu süreçte gerekli terminolojiye hâkim çevirmenlerden yardım alınmalıdır. Web sitesinin kaynak dilden hedef dile net ve anlaşılır bir şekilde aktarımı tamamlanmalıdır. Web sitesinde daha sonradan gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve güncellemelerin de aynı tercüman tarafından yapılması akışın ve tutarlılığın sağlanması açısından çok önemlidir.

Web sitesi çevirisinin dilsel ve kültürel açıdan uygun şekilde yapılması gerekir. Yapılan çeviri hedef kültürü ve toplumu en doğru şekilde yansıtmalıdır. Bunun için hedef pazardaki kültür hakkında yeterince bilgi sahibi olunmalı; kullanılacak dil ve üslup buna göre belirlenmeli ve çeviri süreci öncesinde ortak bir terminoloji oluşturulmalıdır. Web sitesi çevirilerinin hem benimsenen terminoloji hem de hedef kültüre uyum sağlama noktasında dikkat edilmesi gereken unsurlar içermesi web sitesi çevirisini uzmanların gerçekleştirmesi gereken çeviri türlerinden biri haline getirir. Web sitesi çevirisinin başarılı sayılabilmesi için çeviri hizmetleri SEO çalışmalarına paralel şekilde yapılmaya özen gösterilmelidir. Web sitesinde kullanılması planlanan görsellerin ve grafiklerin hedef toplumu yansıtacak şekilde seçilmesi gerekir.

Web Sitesi Çevirisi Neden Gereklidir?

Web sitesi çevirisi markaların ürünlerini ve hizmetlerini dış pazarlara ulaştırıp satışlarını artırmasının en etkili yöntemlerinden biridir. İngilizce her ne kadar küresel bir dil olma özelliği taşısa da internet kullanıcıları kendi ana dillerindeki web sitelerine çok daha fazla ilgi gösterirler. Hedef kitleye hedef dilde hitap edebilmek ürünlerin ve hizmetlerin satışı konusunda da avantaj sağlar. Bu nedenle web sitesi çevirisi özellikle e-ticaret alanında faaliyet gösteren markaların etkinliklerini uluslararası arenalara yayma konusunda atacakları en önemli adım olarak kabul edilir.

Web Sitesi Çevirisi Ne İşe Yarar?

Günümüzde normalde zamanımızı alacak her türlü basit ve komplike işlemi online olarak gerçekleştirme imkânımız var. Bununla birlikte dünya genelinde online ticaret, piyasanın büyük bir kısmını oluşturmakta ve kullanıcılar dünyanın dört bir yanındaki ürün ve hizmetlere erişme imkanını elde edebilmektedir. Web siteleri de dünyanın farklı noktalarındaki hedef kitlelere ulaşabilmek adına çok sayıda farklı dil seçeneğiyle kullanıcılara sunulur.

Kaliteli web sitesi çeviri hizmeti almak, alanında uzman çevirmenler tarafından yapılması durumunda potansiyel müşterileri web sitesine çekebilecek en etkili araçlardan biridir. Hayatımızda internetin etkisi ve gücü yadsınamaz bir hale gelmiştir. İnternet aracılığıyla uluslararası ticaret ve pazarlama yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Firma ve markaların farklı pazarlara kolayca erişmesi mümkün olmaktadır. Ancak bu avantajların yanı sıra kültürel farklılıkların beraberinde getirdiği iletişimde yaşanabilecek aksaklıklar ve iletilmek istenilen mesajın anlamında sapmalar göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle web sitesi çevirisi hizmetleri yerelleştirme ile beraber yürütüldüğünde çeviride kalite yakalanabilir.


Web siteleri işletmelerin online platformdaki kimlikleri olmaları sebebiyle birer vitrin görevindedirler. İşletmelerin müşterileri ile kuracakları bağın temsilcisi olan web siteleri olumlu bir izlenim yaratma aşamasında çok büyük bir role sahiptirler. Sağlık, turizm, ticaret, finans, spor ve benzeri birçok alanda hizmet veren web sitelerinin çeviri sürecinde de profesyonel ve kurumsal bir tutum benimsenmelidir.  Web sitesi çevirisi hizmetlerini verecek olan tercümanlar kaliteli bir çeviri ortaya koymak adına web sitenin içeriğine uygun alanda bilgi sahibi olmalı ve yerelleştirme konusuna hâkim olmalıdır. 

Web Sitesi Çeviri Hizmeti
 

Kullanıcıların interneti kişisel amaçlarla kullanmasının yanı sıra işletme ve markaların da birer web sitesi olması günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Her gün meydana gelen teknolojik gelişmelerin etkisi ile web sitesi çevirisi giderek daha önemli bir hale geliyor. Özellikle markalar ve markalaşmak isteyen işletmeler için web sitesi içerisinde yaşadığımız internet çağında ürün ve hizmetlerini uluslararası pazara tanıtmanın en etkili ve hızlı yolları arasında yer alıyor. Markalar ve firmalar internet aracılığı ile hedefledikleri kitlelere en az maliyetle en etkili şekilde ulaşabiliyor.

Web sitesi çeviri hizmetinden faydalanmak isteyen işletmeler ülke dışındaki müşterilerini de hedef alacak şekilde uluslararası pazara açılabilir. İnternet sitelerinde farklı hedef kültürlere yönelik farklı dillerde versiyonlara sahip olan işletmeler, uluslararası pazarda kendilerine yer edinmek konusunda son derece avantajlı hale geliyorlar.
 

Bir başka ülkede de halihazırda faaliyet gösterdiği pazardaki etkiyi yakalamak isteyen firmalar bazı güçlükler ile karşılaşabilirler. Ancak web sitesi çevirisi alanında uzmanlaşmış, hedef kültür hakkında bilgi sahibi ve yerelleştirme konusunda başarılı olan çevirmenler firmaların bu isteğinin yerine getirilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Yürütülen başarılı bir çeviri süreci ile pazarlanan ürün ya da hizmet uluslararası piyasada kendine yer edinebilir ve hedef kitleye başarılı bir şekilde hitap edilebilir.

 

Yerel pazar dışındaki pazarlarda da faaliyet göstermek isteyen işletmelerin, ürünlerini ve hizmetlerini başka bir kültür alanında yerleşik hale getirebilmesi adına web sitesi çevirisi hizmetine başvurması önemli bir adımdır. Web sitesi çevirilerinde öncelik her zaman için ürünün ve pazarın iyi tanınması olmalıdır. Web sitesi çevirisi hizmetleri sırasında kelimesi kelimesine bir çeviri yerine insanları harekete geçirecek akıcı bir dil kullanılmalıdır.

Panda Tercüme olarak çeviri sektördeki deneyimimiz ile müşterilerimizin hedef pazarlarına en kolay ve en etkili şekilde ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin var olan kurumsal kimliklerini hedef pazarda da koruyabilmeleri ve güçlü bir şekilde yansıtabilmeleri için web sitelerini alanlarında uzman tercümanlarımız ile çeviriyor, kontrol aşamalarından geçiriyor ve müşterilerimize teslim ediyoruz. Alanında uzman ve yetkin çevirmenlerimizle web sitesi çeviri taleplerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getiriyoruz.

SÜRECE DAİR
 

Çeviri sürecine başlamadan önce çevirisini istediğiniz web sitenizin içerik analizini yapıyoruz. Firmanız, web sitenizin amacı ve ulaşmak istediğiniz hedef kitle hakkında araştırmalarımızı yapıyor ve hedef kültür müşterisini nasıl etkileyebileceğimize dair planlamalarımızı yapıyoruz. Ardından çevirinin yapılacağı web sitesinin içeriğine uygun olacak şekilde en etkili ve kusursuz çeviriyi yapmak için çeviri sürecini başlatıyoruz. Dikkat ve özenle tamamladığımız çeviri sürecinin sonunda size belirtilen teslim süresi içerisinde web sitesi çevirinizi size ulaştırıyoruz.

Web sitesi çevirisi hizmetimizden faydalanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilir, merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.

Web sitesi lokalizasyonu nedir?
 

Herhangi bir oyunun, eserin ya da web sitesinin kaynak dilde sağladığı etkiyi hedef dilde de sağlaması amacı ile yapılan çeviriye lokalizasyon ya da yerelleştirme adı verilir. Yerelleştirme hizmeti kapsamında web siteleri, mobil uygulamalar, bilgisayar oyunları, web siteleri, bilgisayar oyunları, film, dizi, belgesel tercümeleri yapılmaktadır.

Yerelleştirme yalnızca bir çeviri değil aynı zamanda hedef kültüre adaptasyon sürecidir. Dış piyasaya açılmak isteyen web sitelerinin çeviri süreci lokalizasyon hizmeti ile eşzamanlı olarak yürütülmelidir. Var olan yoğun rekabet içerisinde e-ticaret sektöründe kendine yer edinmek isteyen işletmeler için web site lokalizasyon hizmetinden yararlanmak bir gereklilik haline gelmiştir. Yerelleştirme hizmeti aracılığıyla hedeflenen kültürdeki müşterilere kendi kültür ögeleri ile uyumlu olacak şekilde ulaşma imkanından yararlanılabilmektedir.