Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme son zamanlarda resmi süreçlerde adını sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biridir. Çeviri belgede imzası ve kaşesi bulunan yeminli tercümanlar tarafından çevirisi gerçekleştirilmiş evrakların yeminli tercümesi yapılmış olur. Yeminli tercüman unvanını almak için gerekli yeterliliklere sahip kişiler yemin belgesi alıp yeminli tercüman unvanını taşımaya hak kazanırlar. Bu şekilde yaptıkları çeviri işlemini güvence altına almış olurlar ve çeviri metne ilişkin her türlü sorumluluğu kabul etmiş olurlar. Yeminli tercümenin gizlilik ve güvenilirlik standartlarına uyularak yapılması çok önemlidir. Yeminli tercüme hizmetini sağlayan tercümanın sorumluluk sahibi olması söz konusudur.

Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?

Bir belgeye yeminli tercüme yapılmış olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Bunlardan ilki belgenin mutlaka yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olmasıdır. Kişinin yeminli tercüman unvanını alabilmesi için gerekli şartları taşıyarak noterde yemin etmesi gerekir. Bunun yanı sıra noterler yalnızca kendilerine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik etme yetkisine sahiptirler.

Tercümesi yapılmış belge, yeminli tercüman tarafından imzalanmalı ve kendine ait kaşe basmalıdır. Yeminli tercümesi yapılan belgelerde tercümanın adı soyadı, ıslak imzası, çevirisi yapılan kaynak ve hedef diller, tarih ve yer gibi bilgiler bulunmalıdır.
 

Yeminli tercüme hizmetlerinde, tercümana ait büyük bir sorumluluk olması sebebiyle yeminli tercüme son derece hassas bir çeviri türüdür. Yeminli tercümesi yapılan belgedeki küçük bir harf hatası dahi ciddi sonuçlar doğurabilir. Farklı ülkelere ait resmi kurum ve kuruluşlarının kabul standartları birbirinden farklı olması sebebiyle çeviride yer alan bir hata ibraz edilen evrakların kabul edilmemesine yol açabilir. Bu durum da yeminli çeviri hizmetinden yararlanan müşterinin içinde bulunduğu resmi sürecin kesintiye uğramasına sebep olabilir. Yeminli tercüme sürecinin sorunsuz ve kolay geçmesi adına çeviri hizmeti mutlaka özenli ve titiz çalışan yeminli tercümanlardan alınmalıdır.


Başarılı bir yeminli tercüme hizmeti vermek adına çevirisi yapılacak belgenin içeriğine hâkim olunmalı ve yabancı dil bilgisi etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Hedef dilin konuşulduğu ülkenin sosyokültürel yaşantısına dair bilgi edinilmeli ve çeviri konusu belge özel uzmanlık gerektiren bir alandaysa bu alan terminolojisine hâkim olunması çok önemlidir.

Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?


 

Yeminli tercümesi yapılan belgede çeviriyi yapan yeminli tercümanın imzası ve kaşesi yer alır. Bu sayede orijinalliği de garanti altına alınmış olur. Ve yeminli tercümesi yapılan belgenin resmî kurumlarda geçerli olması sağlanır. Eğer belgenin çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılmamışsa belge geçersiz olarak kabul edilir. Yemin belgesi bulunmayan tercümanların yaptıkları çeviriler resmî kurumlar nezdinde geçerli değildir.

Resmî belgelerin ibrazı aşamasında ülkeler arası kabul standartları farklılaşabilmektedir. Bu nedenle yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli çevirisi olan belgeler bazı ülkelerde kabul edilirken bazılarında kabul edilmeyebilir. Bu sebeple resmî belge çevirilerinde kurumların kabul standartlarına dair bilgi sahibi olunmalı ve çeviri süreci buna göre yönetilmelidir.

Resmî kurumlar tarafından yeminli tercümanların yaptığı çeviriler kabul edilmektedir. Bu sebeple çevirinin hatalı olması yeminli tercümana hukuki bir sorumluluk yüklemektedir. Yeminli tercümanlar kendilerine noter tarafından verilen yetki kapsamında çevirisini yaptığı belgelerin altına kaşe ve imza atma yetkisine sahiptir. Bu nedenle çevirisini yaptıkları her belge kendi sorumlulukları altındadır.

Yeminli Tercüme Avantajları Nelerdir?

Yeminli tercümesi yapılan belgede çeviriyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve kaşesi bulunur. Yani belgenin aslına uygun ve tam ve doğru bir şekilde çevirisinin yapıldığı kabul edilir. Çevirisi yapılmış olan belge resmi evrak statüsü kazanır.

Yeminli tercümesi yapılmış belgelerin üzerinde yeminli tercümanın kaşesi olduğundan noter tasdikli çeviri talep edilmediği durumlarda resmi statü kazanan belgenin ilgili makamlara ibraz edilmesi mümkün olmaktadır.

Resmî kurumlara ibraz edilecek olan belgelerin kabul standartları kurumlar arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı kurumlar yeminli tercümeyi yeterli olarak kabul ederken bazıları noter onaylı çeviri talep edebilir.

Evlenme dairesi, resmî kurumlar, konsolosluklar, evlendirme daireleri, nüfus müdürlüğü ve daha birçok farklı kurum ve kuruluş yeminli tercüme talep eder.  Bir belgenin ibraz edilecek olduğu kurum yalnızca yeminli tercüman onayını ve mührünü yeterli olarak kabul ediyorsa belgeye noter tasdiki alınması gerekmez.

kadıköy tercüme bürosu